Trung tâm hướng nghiệp và đào tạo Việt Nhật

http://vjec.hcmute.edu.vn


Ngân hàng Sakura Nhật Bản gặp gỡ học viên ngành Nhúng và IT của trung tâm VJEC

Ngân hàng Sakura Nhật Bản gặp gỡ học viên ngành Nhúng và IT của trung tâm VJEC
Ngày 12/06/2017, tại trung tâm hướng nghiệp và đào tạo quốc tế Việt Nhật – VJEC đã diễn ra cuộc gặp gỡ của 03 bên gồm: Đại diện Trung tâm VJEC, đại diện công ty Valley Campus và đại diện ngân hàng Sakura Nhật Bản.

Ngày 12/06/2017, tại trung tâm hướng nghiệp và đào tạo quốc tế Việt Nhật – VJEC đã diễn ra cuộc gặp gỡ của 03 bên gồm: Đại diện Trung tâm VJEC, đại diện công ty Valley Campus và đại diện ngân hàng Sakura Nhật Bản.

img 0705

 Tại cuộc gặp gỡ này bên phía ngân hàng Sakura muốn áp dụng các ứng dụng IoT của công ty Valley Campus vào hệ thống ngân hàng giúp cho ngân hàng có thể phát triển nhiều lãnh vực khác.

img 0697

 Ngoài ra, đại diện ngân hàng SAKURA sang hợp tác cùng VJEC để tuyển sinh viên trường UTE làm việc trong hệ thống ngân hàng Sakura tại Nhật Bản. Đây là cơ hội việc làm tốt cho học viên ngành IT và Nhúng của trung tâm VJEC.

Đại diện Ngân hàng Sakura Nhật Bản
img 0693