Trung tâm hướng nghiệp và đào tạo Việt Nhật

http://vjec.hcmute.edu.vn


Thông tin các lớp tiếng Nhật

loptiengnhat

loptiengnhat

 Tư vấn hướng nghiệp và giới thiệu việc làm tại các tập đoàn Nhật Bản  Tư vấn du học các bậc THPT, CĐ, ĐH  Xét tuyển chương trình du học bán phần 2 giai đoạn, cấp bằng của trường Nhật bản. Ngành điện điện tử, Công nghệ thông tin;  Tuyển sinh, đào tạo cấp chứng chỉ KỸ THUẬT VIÊN THÍCH NGHI Các ngành cơ khí hàn, CAD, CAM/CNC, ô tô, điện tử công nghiệp, công nghệ thông tin; may công nghiệp; xây dựng
loptiengnhat
loptiengnhat

 

  • Tư vấn hướng nghiệp và giới thiệu việc làm tại các tập đoàn Nhật Bản
  • Tư vấn du học các bậc THPT, CĐ, ĐH
  •  
  • Xét tuyển chương trình du học bán phần 2 giai đoạn, cấp bằng của trường Nhật bản. Ngành điện điện tử, Công nghệ thông tin;
  •  
  • Tuyển sinh, đào tạo cấp chứng chỉ  KỸ THUẬT VIÊN THÍCH NGHI

Các ngành cơ khí hàn, CAD, CAM/CNC, ô tô, điện tử  công nghiệp, công nghệ thông tin; may công nghiệp; xây dựng