Trung tâm hướng nghiệp và đào tạo Việt Nhật

http://vjec.hcmute.edu.vn


Học cách chuyển thể "て" qua bài hát - テ形の歌

untitled

untitled

Thể te của động từ là một trong những ngữ pháp quan trọng nhất của tiếng Nhật. Tuy nhiên, có nhiều bạn lại gặp khó khăn trong việc nhớ và chia thể động từ này. VJEC xin giới thiệu tới các bạn một cách để nhớ cách chia thể te nhé. Đó chính là bài hát chia thể te được dùng cho các bé học sinh cấp một tại Nhật đấy. Mọi người cùng "hát" và nhớ theo nhé
Thể te của động từ là một trong những ngữ pháp quan trọng nhất của tiếng Nhật. Tuy nhiên, có nhiều bạn lại gặp khó khăn trong việc nhớ và chia thể động từ này. VJEC xin giới thiệu tới các bạn một cách để nhớ cách chia thể te nhé. Đó chính là bài hát chia thể te được dùng cho các bé học sinh cấp một tại Nhật đấy. Mọi người cùng "hát" và nhớ theo nhé