Trung tâm hướng nghiệp và đào tạo Việt Nhật

http://vjec.hcmute.edu.vn


Khai giảng lớp N4

Khai giảng lớp N4
Lớp N5 các bạn đã đạt được nằng JLAN và bây giờ các bạn học viên đang tiếp tục học lớp N4. Chúc các bạn học giỏi

Khai giảng lớp N4, chúc các em học tốt và đạt thành tích suất sắc để lãnh phần thưởng nữa nhé !

Chúc mừng các em đã vượt qua kỳ thi N5 của kỳ thi JLAN