Trung tâm hướng nghiệp và đào tạo Việt Nhật

http://vjec.hcmute.edu.vn


Các chương trình học bổng

Trung tâm hướng nghiệp và đào tạo Việt Nhật Vjec xin trân trọng gửi đến các bạn học sinh và sinh viên những thông tin du học cho các bạn học sinh sinh viên tham khảo. Trung tâm Vjec hy vọng các bạn sẽ tìm được những học bỗng nước ngoài sau khi xem xong.

Dưới đây là các phần học bổng, có những học bổng từ 5 đến 6 tuần, từ 3 đến 9 tháng và có những học bổng đến 2 năm. Các bạn xem, nếu thấy cái nào phù hợp với bản thân mình thì đăng ký nhé. 

  Chúc các bạn đạt được mong muốn.

US Scholarships for Vietnam:

The Young Southeast Asian Leaders Initiative (YSEALI)
http://vietnam.usembassy.gov/yseali_academic_fellows.html
Term: ???
Applicant: young leaders aged 18-25 years
Applications deadline: May 23, 2016 (annually)


Southeast Asia Youth Leadership Program (SEAYLP)
http://vietnam.usembassy.gov/educational_exchange.html#eta
Term: 4 weeks
Applicant: high school student
Application deadline: August, 2016 (annually)


Professional Fellows On-Demand Program: Building Think Tank Influence and Effectiveness
http://photos.state.gov/libraries/vietnam/8621/scholarships/2016professional_fellows_on_demand_think_tank.pdf
Term: ???
Applicant: professionals aged 25-45 years
Applications deadline: May 31, 2016 (annually)


Hubert H. Humphrey Fellowship Program
http://photos.state.gov/libraries/vietnam/8621/scholarships/humphrey2017-announcement.pdf 
Term: 12 months
Applicant: professionals aged 28-45 years
Application deadline: August 1, 2016


Vietnamese Scholar Program
http://vietnam.usembassy.gov/fvsc.html 
Term: 3 – 9 months
Applicant: Master or Ph.D degree
Application deadline: October 15, 2016 (annually)


Vietnamese Fulbright Scholar Program
http://vietnam.usembassy.gov/educational_exchange.html#usscholar
Term: 3 – 10 months
Application deadline: October, 2016 (annually)
Applicant: Ph.D degree


Study of the United States Institutes (SUSI)
http://vietnam.usembassy.gov/educational_exchange.html#eta
Term: 5-6 weeks
Applicant: college student, educator, scholar
Application deadline: December, 2016 (annually)


Global Undergraduate Exchange Program (Global UGRAD)
http://vietnam.usembassy.gov/educational_exchange.html#eta
Term: 5 – 10 months
Applicant: college student
Application deadline: September, 2016 (annually)


Undergraduate Intensive English Language Study Program (UIELSP)
http://vietnam.usembassy.gov/educational_exchange.html#eta
Term: 8 weeks
Applicant: college student
Application deadline: November, 2016 (annually)


Fulbright Vietnamese Student Program
http://vietnam.usembassy.gov/educational_exchange.html#usscholar
Term: Master program (2 years)
Applicant: graduate
Application deadline: April, 2017 (annually)


Small Grants Program for civil society organizations
http://vietnam.usembassy.gov/educational_exchange.html#eta
Applicant: civil society organization
Application deadline: March, 2017 (annually)

Best,

Thang Tran
President
The Institute for Vietnamese Culture & Education (IVCE).